MENU Košík Účet Hledat

Ochrana soukromí

Společnost Neo Group s.r.o, IČO: 46050949, Landererova 8, 81109 Bratislava, Slovensko (dále jen „neonutrition.cz“)  si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které neonutrition.cz poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • dodací adresa, případně dále adresa fakturační
  • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail

neonutrition.cz využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. neonutrition.cz neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany neonutrition.cz.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

  • Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

neonutrition.cz se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb neonutrition.cz poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání neonutrition.cz údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek neonutrition.cz. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. neonutrition.cz neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb neonutrition.cz.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky neonutrition.cz v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

5. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelské účtu neonutrition.cz. Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na info[at]neonutrition[dot]cz. Proces smazání neonutrition.cz účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být ze strany neonutrition.cz vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce zákazník neonutrition.cz konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na info[at]neonutrition[dot]cz. Zákazník může být ze strany neonutrition.cz vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

neonutrition.cz shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a neonutrition.cz je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

neonutrition.cz je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákaníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb neonutrition.cz se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na www.neonutrition.cz/obchodni-podminky.

8. Závěrečná ustanovení

neonutrition.cz si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje neonutrition.cz ve věcech týkajících se těchto Zásad: info[at]neonutrition[dot]cz

Vztahy se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem Slovenské republiky.

 

Dostávejte info o novinkách a slevách